Ook in de vrouwentuinen wordt met zonne-energie een pomp aangedreven die de waterstand in de putten hoog houdt. De waterputten zijn zó over het land verdeeld dat men nooit meer dan 25 mtr. hoeft te lopen naar de waterput. 
vrouwentuin