Zondagmorgen stonden er plotseling 2 kinderen in de tuin. Het zijn een broer en zus waarvan de vader is overleden. Zij hebben nog 1 zusje van 9. De moeder verdient de kost met water halen voor bouwplekken, sprokkelhout verzamelen enz. 

Op de lagere school deden ze het beide heel erg goed maar er was geen geld voor het middelbaar onderwijs. De schoolkosten voor beide worden nu gesponsord door een schooklas in Nederland. Elke maand komen ze keurig de bon van het schoolgeld van de vorige maand brengen ze krijgen dan schoolgeld voor de volgende maand mee. De schoolkosten voor het zusje en 'n deel van de kosten voor voeding worden betaald door hun leerkracht.

Later kwam er nog een jongen voor wie de studie ook via de noodpot wordt betaald.

broeroenzus